کابل برقDNET 3×۷۵


20,000 تومان

  • نوع کابل:کابل برق
  • طول کابل:۱٫۸ متر
  • اتصال منبع تغذیه کامپیوتر (پاور) به برق