کابل شبکه۲ متری CAT5


  • نوع کابل: UTP
  • طول کابل: ۲ متر

توضیحات

  • طبقه بندی:CAT5