کابل صدا ۱ به ۲


  • کابل صدا یک به دو
  • پک کیسه ای
  • طول کابل : ۱٫۵ متر