کابل اندروید EMY-451


  • طول: ۱متر
  • نوع رابط: اندروید
  • مناسب برای: گوشی و تبلت های دارای درگاه اندروید

توضیحات

  • طول: ۱متر
  • نوع رابط: اندروید
  • مناسب برای: گوشی و تبلت های دارای درگاه اندروید