اسپلیتور Hdmi-2port


  • تقسیم ویدئو HDMI به ۲ مانیتور
  • ۴K، ۲K پشتیبانی شده است
  • دارای ۲ خروجی HDMI

توضیحات

  • ۲ Port HDMI Splitter, 4K, 2K supported Ultra HD

Split HDMI Video to (2) Monitors

۴K, 2K Supported

(۱) HDMI In, (2) HDMI Out

Premium Quality Device